Innvilget: 2015

Budsjett: kr 236.000,-| Bindal Utvikling støtte: kr 118.000,-

Søker: NorseAqua