Prosjektet er et ledd i utvikling av et sommerprogram for opplevelsesnæringen. Selve utviklingskostnadene/prosessen dekkes av tilskudd fra Innovasjon Norge hvor Kystriksveien er innleid samt arbeidsinnsats fra Bindal Utvikling. For å redusere risikoen mht gjennomføring har Bindal Utvikling bevilget tilsammen 19.277,- til Hildringen Aktivitetsgård til gjennomføring av testtur og til underskuddsgaranti.