Bindal kommune er bevilget totalt 40.000,- til videre utvikling av opplevelseskart for Heilhornets rike, totalramme på 98.000,-