Det bevilges 4.000,- pr deltagende virksomhet pluss 7.000,- engangsbeløp i administrasjon for prosjektet, med en øvre grense på 63.000,- i tilskudd, inntil 154.000,- i prosjektramme. Kystriksveien reiseliv.