Innvilget: 2015

Budsjett: kr 160.000,- | Bindal Utvikling støtte: kr 80 000

Søker: NorseAqua