SØKNADER

Ta kontakt om du går med planer om etablering eller utvidelse i eksisterende virksomhet, vi har midler til bruk i innhenting av kunnskap og tidlig fase av etableringen. Vi tar gjerne en prat med deg for å gjøre deg  kjent med hva vi kan bistå med. Søknad til oss må sendes elektronisk gjennom denne linken  https://regionalforvaltning.no/, og bruk  gjerne vår mal til kladd: MAL – forstudie Bindal Utvikling AS.

Det er også mulig å søke om tilskudd fra Bindal kommune Næringsfond, da fortrinnsvis prosjektere som ikke inngår i våre handlingsplaner og generelt til større investeringer  For spørsmål kontakt Else Restad 900 63 458 else.restad@bindal.kommune.no eller Ole Ketil Haugvik 900 83 939 eller på e-post: ole.ketil.haugvik@bindal.kommune.no.  Søknadsskjema finner du her: Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond

Etablerertilskudd fra Innovasjon Norge:
Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i ditt marked? Det kan være på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Innovasjon Norge kan gi etablerertilskudd til deg som gjør noe andre ikke har gjort før deg. Vi hjelper deg gjerne, ofte vil det gjennomføres et forstudie med støtte fra Bindal Utvikling. Les mer om etablerertilskudd.

Komme igang? Kontakt Bindal Utvikling!
Bindal Utvikling gir i hovedsak støtte til tidligfase i en oppstart eller i et prosjekt/utviklingsprosjekt. Derfor er det viktig å komme å komme å snakke med oss tidlig når du har en idé på hvordan du skal løse et problem noen har. Da er det often en prosess på uker eller måneder, hvor treffes noen ganger og hvor målet er er å finne ut hvor man ønsker å ende opp og hva de to-tre første skrittene er. Skritt 1 er å kontakte Bindal Utvikling, i forstudiet jobber du gjerne med ditt prosjekt også er det mulig å få hjelp til å få dekket EKSTERNE kostnader f.eks designer, ingeniør, it-utvikler o.l. Kompetanse du selv ikke innehar.

Forskjellige maler for oppstart av prosjekt finner du her, disse er i henhold til PLP prosjektmetodikken. Disse kan være lurt å laste ned, og lage egne varianter av for eget bruk. Alt er kanskje ikke relevant alltid, så bruk det du kan.

Definisjoner:
Forstudie: Et prosjekt som har til formål å avklare alternative gjennomføringsmuligheter for å nå prosjektets endelige mål, vurderer realismen, avgrenser og definerer oppgaven. Ender opp med et beslutningsgrunnlag for videreføring av prosjektet/ideen/løsningen/tjenesten/produktet.

Forprosjekt: Et prosjekt for utvikling av planer og utredninger som er nødvendig for å kunne ta en beslutning om iverksetting av et hovedprosjekt, dvs. en plan for gjennomføring. Det er resultatet av forprosjektet som er det nødvendige grunnlag for investeringsbeslutninger.

Bindal Utvikling AS sine innsatsområder finnes i Omstillingsplan Bindal kommune 2015 – 2020 og Bindal Utvikling AS arbeider etter årlige handlingsplaner.

I samsvar med omstillingsplanen kan Bindal Utvikling AS gi støtte til

 • Hovedfokusen blir satsning på kompetanse og læring for innovasjon. Dette for å utvikle innovasjonsevnen, for å skape morgendagens løsninger som taes i bruk for økt vekst. Målet er at virksomhetene selv skal bli mer og mer selvhjulpne, og at innovasjonstøtten er en hjelp i denne prosessen ved å spesielt støtte kjøp av ekstern kompetanse – for å komme videre i prosessen.
 • Bindal Utvikling vil spesielt inspirere og avdekke mulige satsninger innen:
  Blå sektor – havbruk og fiskeri
  Opplevelsesnæringen – overnatting, aktiviteter, spisesteder, lokalmat.
  Treindustri og annen industri.

  Gründere samt de områdene vi satser spesielt å inspirere i, blir prioritert for innovasjonsstøtte.

 • Eksempler kan være, basert på kunden/bruker sine behov:
   • Bedriftsrettede tiltak for nyetableringer
   • Innovasjon/knoppskyting i eksistrende bedrift
   • Utvikling av samarbeidsrelasjoner for å levere noe nytt
   • Økt fokus på vertskapsrollen og profesjonalitet
   • Attraksjonsutvikling
   • Produktpakking
   • Markedsorientering
   • Ny produksjon
   • Gründerkompetanse
   • Produksjonsoptimalisering – lean
   • Innovasjonskompetanse
   • Innovasjonsledelse

Støtten fra Bindal Utvikling AS gis som tilskudd og det stilles som krav at prosjekter som Bindal Utvikling AS finansierer, skal gi prosjekteier og/eller -deltakere ny kunnskap.  Dette kan være gjennom kurs, studietur, kjøp av eksterne tjenester som forretningsutvikler, industridesigner, grafisk designer, ingeniørtjenester, markedsekspertise, konseptutvikler o.l.

Bindal Utvikling AS kan støtte bedriftsrettede prosjekter med inntil 50 prosent av prosjektets godkjente budsjett. For øvrig gjelder EØS-reglene for statlig støtte. Har du spørsmål om dette, kontakt oss.
Egeninnsats godkjennes med 350,-/time, og kan maks utgjøre 50% av prosjektkostnaden. Den andre halvdelen skal være “eksterne kostnader” tilhørende prosjektet. Ordinære driftskostnader skal ikke inngå i prosjektet.
Hver enkelt søknad blir individuelt behandlet av styret for Bindal Utvikling.

Søknader på under 50.000,- blir behandlet raskere, en større beløp.

Last ned maler for:

MAL_for_2018_forstudie_Bindal_Utvikling_AS

MAL Registreing av eget arbeid-timeoversikt

Tips!  Last ned og fyll ut MALEN, deretter klipp og lim inn fra den via den elektroniske søknaden. Komplett søknad skal også lastes opp elektronisk.

Søknaden sendes via denne lenken:

OBS! Her må du lage deg en profil; enten som bedrift eller privatperson. Du får da din egen innlogging.

Følg deretter prosessen, det er viktig at når du velger HVEM du skal søke midler fra, at du velger BINDAL OMSTILLING (ikke Bindal kommune).

Fyll ut så mye som du får til, alt passer ikke bestandig til den enkeltes søknad, HUSK alltid å laste opp den totale søknaden din tilslutt. (den som er skrevet på malen du finner overnfor).

Send en mail til monja@bindalutvikling.no om du står fast eller ring 906 61 152.

Lenke til komplett MALSETT. Som Innovasjon Norge har utviklet.