Innvilget: 2015

Budsjett: kr 20 000 | Bindal Utvikling støtte: kr 10 000

Søker: Karina Bekkavik