Sist uke møttes samarbeidspartnere til Bindal Utvikling AS, Proneo AS v/Svein Larsen, Arne Bangstad Consult, Namdalshagen AS v/Olav Weglo og Kystriksvegen v/Audhild Bang Rande, for å se nærmere på høstens aktiviteter og mulighetsområpder iht vedtatte handlingsplan. Tilrettelegging for aktivitet på Brukstomta Næringspark og en variert næringsstruktur, herunder havbruksnæring, landbruk og reiseliv var noen av områdene som det ble ble gått inn på.