Anja Tjelflaat er ansatt som leder for omstillingsarbeidet i Bindal 2016 - 2020.
Anja Tjelflaat er ansatt som leder for omstillings-arbeidet i Bindal 2015 – 2020.

Styret i Bindal Utvikling AS vedtok å ansette Anja Tjelflaat som prosjektleder for omstilling i Bindal i november 2015, hun tiltrådte for fullt den 1. februar 2016.

Tjelflaat er oppvokst i Trøndelag, og har en variert erfaring både som leder og prosjektleder.  Hun er spesielt opptatt av innovasjon og utvikling, som har vært en en rød tråd gjennom alle stillingene hun har innehatt.  Tjelflaat har bl.a. en mastergrad i ledelse hvor hun skrev masteroppgave om innovasjon i nettverk. Grunnen for at hun søkte seg til Bindal Utvikling og jobben som prosjektleder, er mulighetene for å være med på å skape noe nytt og anderledes. Hun er veldig opptatt av tankesett, og hvordan vi bruker vår utrolige menneskelige kapasitet. Hun har kjøpt hus på Terråk, og har meldt flytting. Hun gleder seg til å bli kjent med menneskene og dene flotte naturen i Bindal.