Innvilget: 2015

Budsjett: kr 300.000,- | Bindal Utvikling støtte: kr 150.000,-

Søker: NorseAqua