PLP kurs gjennomført

128_fig_4_xTirsdag 16. og onsdag 17. juni deltok 10 deltakere på PLP-kurs (ProsjektLederProsessen). Kurset ble avholdt på Terråk Gjestegård i regi av Bindal Utvikling AS. Foredragsholder var ifo-Institutt for organisasjonsutvikling v/Roald A. Johansen. Kurset er et viktig ledd i en god søknad om igangsetting av prosjekter som forstudier, forprosjekt og hovedprosjekt. Bindal Utvikling AS har i sine føringer at PLP modellen følges for søknader om utviklingsmidler.