PLP kurs

Bindal Utvikling AS inviterer til PLP-Utviklingsevne på Terråk Gjestegård 16. og 17. juni 2015. PLP kurset er et prosjekt kurs over 2 dager for prosjektledere, prosjektansvarlige og andre sentrale prosjektaktører i alle typer virksomheter.

Prisen for kurset inkludert lunsj begge dager er kr. 500,00 pr deltaker. Håper mange finner dette interesant og melder seg på

Påmelding til post@bindalutvikling.no eller Britt Helstad tlf 952 74 134.

Alle er velkommen til å delta – velkommen til hyggelige kursdager med Bindal Utvikling AS