Innvilget: 2015

Budsjett: kr 87.200,- | Bindal Utvikling støtte: kr 43.600,-

Søker: Terråk Gjestegård