Innvilget: 10/12/2015

Budsjett: kr 90.000,- | Bindal Utvikling støtte: kr 45.000,-

Søker: NorseAqua