Styret for Bindal Utvikling gjør unntak fra bransjesatsningen og gir Peacepainting en støtte på inntil 85.250 dvs. 50% av den estimerte kostnaden på 170.500,-, til forstudiet.