Her finner du akkumulert aktivitetsrapport Bindal utvikling 2020

Aktivitetsrapport Bindal 2020

Her finner du handlingsplan for programmets to siste år.

Handlingsplan 2020-2021

Her finner du omstillingsplanen for 2017 – 2020 (rullert desember 2016)

PDF Omstillingsplan Bindal 2017-2020

Her finner du handlingsplan 2017

PDF Handlingsplan 2017 Bindal Utvikling

Her finner du aktivitetsrapporten for 2016

Bindal Utvikling aktivitetsrapport 2016 godkjent i styret 290617

Her finner du den strategiske utviklingsanalysen fra 2014, som var grunnlaget for omstillingsprogrammet.

Strategisk Utviklingsanalyse Bindal

Her finner du omstillingsplanen som ble vedtatt i 2014, og er grunnlaget for arbeidet til Bindal Utvikling AS i perioden 2015-2016..

Omstillingsplan 2015-2020

Her finner du tidligere handlingsplaner:

Handlingsplan 2016 Bindal Utvikling AS

Handlingsplan 2015