Innvilget: 23/05/2016

Budsjett: kr 38.000,- | Bindal Utvikling støtte: kr 19.000,-

Søker: Bangstad Consult AS