Innvilget: 2015

Budsjett: kr 88.670,- | Bindal Utvikling støtte: kr 44.335,-

Søker: Cathrine Primrose ENK