Aktivitetsrapport 2017 og oppsummering fra innovasjonsuka for opplevelsesnæringen!

Det skjer mye i Bindal for tiden, så mye at selv om kommunen er ganske liten og egentlig ganske oversiktelig, så har du kanskje ikke fått med deg ALT Bindal Utvikling er involvert i? Aktivitetsrapport 2017 Bindal Utvikling Medvind innovasjonsloft

Opplevelsesnæringen er i vekst  og den innbefatter alt en besøkende må ha behov for: mat & drikke, overnatting, transport og OPPLEVELSER. I Bindal har vi uante muligheter gjennom å samarbeide til det beste for våre besøkende: havfiskeren, fluefiskeren, reisende langs kystriksveien, naturelskeren (fjell, kajakk) og syklisten. Derfor gjennomførte vi innovasjonsuken!

Vi vet at alle disse gruppene av besøkende søker unike opplevelser – og for å skape disse må vi samarbeide. Opplevelser er det som kalles på  reiselivsspråket “reason to go”.

Kystriksveien og Bindal Utvikling har på vegne av flere virksomheter i Bindal og Leka, søkt og fått innvilget støtte fra Innovasjon Norge til utvikling av av “Sanserike opplevelser i Heilhornets rike”.  Innovasjonsuka var også kick-off for dette prosjektet, som bl.a. har som mål å utvikle versjon 2.1. av kartet til også å innbefatte fiskevann, utvikle minst fem faste ukentlige sommeraktiviteter (som også kan tilbys til grupper).

 “Horstad gård – ny driftsmodell gir rom for nye muligheter”.
Informasjon om rammer for bruk, og idemylding på hva som kan gjøres. Flere jobber videre med ideer her.

“Sommer 2018 – sanserike opplevelser og brukervennlig kart”
Besøkende etterspør flere opplevelser som er organiserte, er det ikke det så drar de bare videre. Vårt mål er å sette sammen et sommerprogram med en opplevelse minst fem dager pr uke i skolens ferie. Ni ideer jobbes det videre med, og skal presenteres på nettverksmøtet for reiseliv/opplevelsesnæringen den 26/2 kl 18.30.

“Heilhornet med omliggende fjell til en helårsdestinasjon – De fem brødre?”
I regi av Trollfjell friluftsråd så er det lagd en rapport for utvikling av Heilhornet med omliggende områder, for natur- og geologiopplevelser. Det er nedsatt en prosjektgruppe og arbeidsbruppe. Sendt søknad for midler til fase I, som er parkering og sti opp fra fellesbeite på Bindalseidet siden.

“Lokalmat og drikke fra Heilhornets rike”
Lokal mat og drikke er i vinden som aldri før. Vi har masse gode råvarer. Nettverkstreff med over 30 deltageresom er intressert  l lokal mat og drikke. Vi ble kjent. Lokalmatbutikken serverte smaksprøver, og fortalteom suksesser

 

Spørsmål? Kontakt Bindal Utvikling ved Anja Tjelflaat, mobil 93203600, anja@bindalutvikling.no