Innvilget: 26/06/2016

Budsjett: kr 95.000,- | Bindal Utvikling støtte: kr 47.500,-

Søker: Malin Holm Gangstø og Simon Gangstø