Innvilget: 20/06/2016

Budsjett: kr 100 000 | Bindal Utvikling støtte: kr 50 000

Søker: Terråk Gjestegård