Innvilget: 2015

Budsjett: kr 90.000,- | Bindal Utvikling støtte: kr 45.000,-

Søker: NVT Bygg