Trond Harry Aune/Linda Skogseth er innvilget et tilskudd på 12.000,- til deltakelse på kurset "Mat som opplevelsekonsept på egen gård", samt rådgivning for reiseliv som tilleggsnæring. Prosjektet har en totalramme på 33.000,-. Dette faller innenfor satsning opplevelsesnæringen, og vil føre til et mer robust næringsliv. Søknaden omfatter kompetanse og rådgivning i en tidligfase.