Innvilget 13/1  50.000,- til Kjella S-lag/fiskemottak.