Målrettet markedsføring av Brukstomta Næringspark

Brukstomta Næringspark er bevilget inntil 170.000,- til målrettet markedsføring av Brukstomta Næringspark. Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 340.000,-. Brukstomta Næringspark leier i dag ut kontor, produksjons- og lagerlokaler til 4 bedrifter og én kommunal virksomhet med til sammen 27 - 30 ansatte. Prosjektmålet er å skape 1 - 2 nye leads gjennom å markedsføre Brukstomta Næringspark ovenfor minimum 5 større oppdrettsselskap/leverandører til oppdrettsnæringen.Les mer