Målrettet markedsføring av Brukstomta Næringspark

Brukstomta Næringspark er bevilget inntil 170.000,- til målrettet markedsføring av Brukstomta Næringspark. Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 340.000,-. Brukstomta Næringspark leier i dag ut kontor, produksjons- og lagerlokaler til 4 bedrifter og én kommunal virksomhet med til sammen 27 - 30 ansatte. Prosjektmålet er å skape 1 - 2 nye leads gjennom å markedsføre Brukstomta Næringspark ovenfor minimum 5 større oppdrettsselskap/leverandører til oppdrettsnæringen.Les mer

Forstudie – Design av Heilhorn gapahuk – Bindalseidet Grunneierlag

Bindalseidet grunneierlag er bevilget inntil 44.000,- til skreddersøm av arkitekttegninger av en gapahuk inkludert latrineløsning til bruk i Heilhornmassivet. Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 66.000,-. Dette er et prosjekt som vil gi et fellesgode for besøkende og befolkningen, og gjøre Heilhornmassivet tilgjengelig og attraktivt hele året. Det faller innenfor satsningen på opplevelsesnæringene for et mer robust næringsliv samt innsatsområde C attraktivitet. Det forutsettes at tegninger av gapahuk og latrineløsning kan benyttes til å sette opp "Heilhorngapahuken" andre steder i Heilhornets rike, hvis formålet er allmenn bruk og åpen for alle. Det søkes om støtte på inntil 75% av kostnaden, og det aksepteres da dette er kjøp av spesifikke arkitekt/designtjenester. Det forutsettes at fullføringen av prosjektet finansieres av andre enn Bindal Utvikling.Les mer