Innvilget: 2015

Budsjett: kr 50.000,- | Bindal Utvikling støtte: kr 25.000,-

Søker: Åbjøravassdraget elveeierlag