Ny kommuneplan

Alle som har planer om å legge til rette for bygging av boliger, hytter, naust, småbåthavner mv. bes om å gi innspill til Bindal kommune. Vi ønsker også innspill på områder som bør bevares slik de er av hensyn til friluftsliv, natur mv. eller tiltak som ønskes iverksatt for å fremme bl.a. friluftsliv og folkehelse. Frist for innspill er satt til 20. august 2015.

Skjema for konkrete utbyggingsforslag

Skjema for generelle innspill

For å strukturere innspillene og lette arbeidet med vurderingen av de, må innspillene inneholde visse kjerneopplysninger. Det har blitt utarbeidet to skjema som skal brukes for å sende inn innspill, se vedlegg. Det ene skjemaet er for konkrete utbyggingsforslag, det andre er for generelle innspill om hvordan arealene i kommunen kan legges til rette for at Bindal skal få «vind i seglan!».