Innovasjonsprogrammet- Innovasjon i praksis

Innovasjon i praksis

I april startet innovasjonsprogrammet, som pågikk over seks måneder.

Deltakerne har i denne prosessen lært å kartlegge og identifisere kundebehov, og herunder finne det viktigste behovet med høyest verdi for kunden.

Målet er å utvikle produkter eller tjenester utfra sluttbruker/-kunders behov. Ved å ha et kundeorientertperspektiv, er sjansen for å lykkes adskillig høyere en ved et avsenderorientertperspektiv. Innoco ved Synniva Larsen og Klaus Røiri ledet samlingene. Marit Røstad og Anja Tjelflaat var prosjektledere. 

 

5. september 2017 ble fire prosjekter presentert for et panel bestående av rådmann Knut Toresen, ordfører Britt Helstad og Klaus Røiri fra Innoco. Arbeidet med følgende problemstillinger med forslag til løsninger og videre arbeid, ble presentert:

  • Mangel på lærlingeplasser i Bindal
  • Raskere saksbehandling i næringsrelaterte saker i kommunen
  • En moderne nettside, som oppleves som brukervennlig av næringslivet
  • Ny forretningsmodell for gode kundeopplevelse

Tre av samlingene ble gjennomført som webinar, med deltakersamling på Medvind Innovasjonsloft. Dagens digitale muligheter, gir store muligheter for Bindal