Det er bevilget 4.600,- i underskuddsgaranti og 6.050,- i tilskudd til Foreningen Faragut for å dekke kostnader til testtur og evauleringstur. Egeninnsats er 14.700,- som er lønnskostnader for gjennomføring av testtur og drift av sommeropplevelsene i juli. Aktiviteten faller innenfor Opplevelsesnæringen og Attraktivitet og vekstkraft.

Faragut skal arrangere historisk reise til båtbyggergrenda Reppa hver torsdag i juli måned. Målsettingen er at vi ønsker å bidra til at besøkende i Bindal: – får minnerike opplevelser og der formålet er å bygge opp aktiviteter som er forutsigbare og på sikt blir økonomisk bærekraftig. Sommeraktiviteten skal også bidra til å få vist frem båtbyggertradisjonene og ta i bruk Nordlandsbåten, med vekt på Bindalsfæringen. Prosjektet skal bidra til økt verdiskapingen totalt sett i Bindal ved lengre opphold pr gjest