Innvilget: 2015

Budsjett: kr 36.650,- | Bindal Utvikling støtte: kr 18.325,-

Søker: Hårstad gård