Gründer eller en idé du vil utvikle? Gratis veiledning

Bindal Utvikling tilby gratis veiledning. Her får du snakket med en som hjelper deg med forretningsmodell og evt. søknader om innovasjonsstøtte fra Bindal Utvikling,

Oppstartsmidler  fra Bindal kommune eller markedsintroduksjon fra Innovasjon Norge.

Gratis kontorlokaler på Medvind innovasjonsloft.
Ta kontakt med Bindal Utvikling ved Anja Tjelflaat på anja@bindalutvikling.no.