Det ble bevilget 15.000,- tirsdag 10.oktober 2017 til forstudiet “Mulighetsanalyse for utvikling av et attraktivt reiselivsanlegg på Holm”