Nå er innovasjonsprogrammet som går i perioden april til september i gang, med totalt tyve deltagere. Programmet går over et halvt år, og har som mål å lære “design thinking” – det å utvikle produkter og tjenester ut fra sluttbruker/-kunde sine behov. Dette er en del av innovasjonsløftet i Bindal i forbindelse med omstillingsstatus. Alle samlingene vil bli gjennomført på Medvind innovasjonsloft. Tre av problemstillingene er forprosjekt, som bygger på de viktigste behovene som kom fram i forstudien av næringsvennlig kommune.
Innoco ved Synnvia Larsen og Klaus Røirli er det som leder samlingene.
Marit Rørstad fra Bindal kommune og Anja Tjelflaat i Bindal Utvikling er prosjektledelse.

Problemstillinger som det jobber med er:
* Mangel på lærlingeplasser i Bindal.
* Høyt frafall i vgs skole for Bindalinger.
* Kalde senger hos Plahtes eiendommer.
* Raskere saksbehandling på næringsreleaterte saker i kommunen.
* Enklere å finne fram på nett for næringslivet.
* Kompletterende tilbud for innbyggerne innen fysiobehandling.