Av en totalramme på 100.000,- er det bevilget inntil 50.000,- i tilskudd til NorseAqua AS til gjennomføring av forstudien "Tareproduksjon 2020". Aktiviteten faller innenfor Levende Brukstomta Næringspark og Blå sektor.