Samlinger blir til «reiselivsnettverk»
Bindal Utvikling har sammen med Kystriksveien søkt innovasjon Norge om penger til å få i gang et nettverk for besøkende til «Heilhornets rike», der har vi fått 100.000,- som i hovedsak vil gå til rådgivning og hjelp fra Kystriksveien reiseliv i perioden fram til september 2017.  Da håper vi har kommet til enighet i fellesskap om hvordan vi fremover skal fylle alle senger, telt- og parkeringsplasser med mennesker som har gode og minnerike opplevelser. Bindal Utvikling er «eier» av nettverket p.t. og ansvarlig for fremdrift, Kystriksveien er utfører og dere som VIRKSOMHET må være bidragsytere. Dette er en stor mulighet for oss.

Samlinger
Da har Bindal Utvikling gjennomført to samlinger den 21/2 og 21/3 – som har hatt fokus på HVA du har å selge og HVEM du skal selge til. Disse to veiene må gå hånd i hånd, ellers blir det ingen suksess. Derfor har vi hatt veldig fokus på kunden og lagd  PERSONASENE «Fredrik Fisketysker» , «Sivert-svenske», « Familien Fredriksen i flere generasjoner» «Narve naturelsker» «Bodil bobilrundreisende» og mange flere,  for at DU skal SE, FØLE, TENKE som din/e gjester/personas. På den måten kan du finne ut den beste måten å markedsføre på, hvilke tilbud de ønsker, hvordan hytte/hus bør utformes, hvordan pris kan settes.

Kartbrosjyre sommeren 2017
Bindal kommune og  Bindal Utvikling  jobber for å lage et kart i kombinasjon med enkel brosjyre. Målet er at den kommer ut til skoleslutt i juni, og er noe som turistene får når de allerede er i Bindal, og vil ligge langs Kystriksveien. Dette er et kart som vil bli utformet etter «besøkende sine behov» – men kan selvsagt benyttes av alle 🙂  I 2017, kommer versjon 1.0, men vi håper å utvikle kartet sammen med hvordan reiselivet utvikler seg – mer og mer brukervennlig – med MASSE nyttig informasjon gjennom mye symbolbruk.

Virksomheter på nett – der kundene leter etter informasjon.
I dag søker alle på nett – og derfor må også alle virksomheter være på nett. Vi jobber med et felles løft for dette i Bindal. Dessverre er det slik at den aktøren vi så for oss å samarbeide med, hadde et «krav» med liten skrift med driftsavtale på 399,-/måned/bedrift, og at vi derfor må finne en annen aktør for samarbeid. Det leter vi etter, og vi håper å få til en «mobilisering» helt i slutten av mai måned. Vi vil holde dere oppdatert.

Ta gjerne kontakt 🙂

Anja Tjelflaat

Prosjekt-/programleder omstilling
Bindal Utvikling AS

Mobil +47 932 03 600
www.bindalutvikling.no

#innovasjonsløft #heilhornetsrike #vekst2020