Bevilget 75.000,- til Leiv Eriksson Nyskaping den 16/2 for levering av veiledning til gründere og bedrifter med gode ideer/dekke behov i Bindal. www.minveileder.no er gratis for personer bosatt i Bindal.