Det er gitt forprosjektmidler til Kjella s-lag for rehabilitering av kai på 90.000,- prosjektet har en ramme på 120.000,-.
Bransje blå sektor, og innsatsområde robust næringsliv.