Styret for Bindal Utvikling gjør unntak for bedriften Flexor, da den ikke faller innenfor bransjesatstningen, og gir et tilskudd på inntil 30.000,- med en totalramme på 60.000,- til forstudie.