Det er bevilget inntil 75.000,-  den 27/3 til hjelp til utvikling av design under merkevaren Heilhornets rike, for småskala matprodusenter i Bindal.