Innvilget: 2015

Budsjett: kr 192.000| Bindal Utvikling støtte: kr 96.000,-

Søker: Bindal kommune