Innvilget: 26/06/2016

Budsjett: kr 64.000,- | Bindal Utvikling støtte: kr 32.000,-

Søker: Malin Holm