Endringer i ledelsen av Bindal Utvikling fra 1. august 2021

Daglig leder i selskapet har fått nye utfordringer og sagt opp sin stilling i arbeidet med næringsutvikling i Bindal kommune. Styret takker Monja Kolberg for arbeidet som er lagt ned i selskapet og ønsker lykke til i ny jobb.

Bindal Utvikling nærmer seg slutt etter syv år med ekstraordinært næringsarbeid i Bindal kommune. Arbeidet er støttet finansielt av Nordland fylkeskommune og gjennomført med oppfølging av Innovasjon Norge.

I forhold til de målsetninger som ble lagt til grunn ved oppstart lander vi på et resultat vi er godt fornøyde, sier styreleder Marit Dille. Monja Kolberg har ledet arbeidet de siste årene og har bidratt til at vi kan avslutte med gode resultater.

Styreleder Marit Dille er for tiden konstituert som arbeidende styreleder og ivaretar løpende oppgaver i selskapet.

Videreføring av næringsarbeidet etter avsluttet omstilling

Videreføring av nettverk og kompetanse etablert i perioden er viktig. Styret vil sammen med eier jobbe med god og varig løsning på dette. Her vil samarbeid med Brukstomta Næringspark være sentralt.