Innvilget: 10/03/2016

Budsjett: kr 50.000,- | Bindal Utvikling støtte: kr 25.000,-

Søker: Monika Helgesen