Onsdag 15.november 2017 ble det bevilget 100.000,- i prosjektstøtte til Bindalsbruket AS for utvikling av nye kvaliteter og design på dører, samt nettsider. Totalramme på 1,1 millioner.