Forstudie Terråk Servicesenter. Design av utvendig dekor i henhold til profilen til Heilhornets rike. Tilskudd 50.000,-, totalramme 100.000,-. Tildelt 11.10.16.